Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

www.pm124lodz.wikom.pl
Przedszkole Miejskie Nr 124


93-554 Łódź
ul. Cieszyńska 16
______________________________

 

tel./ fax  42 648-57-19

e-mail:  pm124.lodz@op.pl

___________________________________________________

 

NIP: 729 258 96 05

REGON: 000221534

konto bankowe: 69 1560 0013 2030 6304 0000 0005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 odpowiada: Elżbieta Szmaglińska

wytworzył: Elżbieta Walenciak

wprowadził: administrator

data: 22-09-2013

data: 22-09-2013

data: 23-09-2013Rejestr zmian strony